สงครามครูเสด (ค.ศ.1095-1272)

     สงครามครูเสด (สงครามไม้กางเขน) เป็นสงครามที่มีระยะเวลายาวนานกว่า 200 ปี เป็นสงครามศาสนาระหว่างมุสลิม และคริสต์ ที่ต้องการยึดเยรูซาเล็มซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอับบราฮัม ซึ่งมีความเชื่อเรื่องพระเจ้า เริ่มต้นจากกองทัพชาวคริสต์นำกำลังโดย สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 2 ได้นำกำลังทหารไปบุกเมืองเยรูซาเล็มและฆ่าชาวมุสลิม และชาวยิวในเมืองดังกล่าว สร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงทางความเชื่อทางศาสนา ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้แม้จะมีความเชื่อที่แตกต่างกัน ซึ่งชาวคริสต์ได้ปกครองเมืองเยรูซาเล็มในช่วงแรกและถูกศอลาฮุดดีน อัลอัยยูบีย์ ตีเอานครเยรูซาเลมกลับคืนมาเป็นของพวกมุสลิมอีกครั้งในปี 1187 ซึ่งเป็นสงครามครูเสดครั้งที่ 3

หลังจากนั้นทางศาสนาคริสต์มีความพยายามที่จะรวบรวมกำลังเพื่อจะตีเอาเยรูซาเล็มคืนจากมุสลิมหลายครั้ง แต่ด้วยความเชื่อที่แตกต่างกันระหว่างคริสเตียนตะวันตกและตะวันออกก็ทำให้เกิดสงครามภายในศาสนาก่อนที่จะรวมกำลังเพื่อต่อสู้ ซึ่งแต่ละครั้งก็เป็นชัยชนะของมุสลิม จนกระทั่งสงครามได้ยุติลงในสงครามครั้งที่ 9 ในปี ค.ศ.1272 ที่ชาวคริสเตียนได้แพ้อย่างราบคาบ หากใครต้องการที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์มากขึ้นก็สามารถโหลดเกมประวัติศาสตร์มาเล่นได้นะครับ